08
2019
Nov

Tronc Commun 2

18:00

Neihaischen

Den “Tronc Commun” gehéiert zum 1. Zyklus vun der Formatioun (fir eng Ernennung als Assistent). De Mindestalter fir den Tronc Commun matzemaachen ass 16 Joer, den Dag wou d’Formatioun ufänkt.

Umeldung : https://chefbox.lgs.lu/chefbox/umeldungen/formatiounen/