Agenda

2020

Aug

22
2020
Aug
VERLUECHT : Formatioun 3. Zyklus : Gilwell

Wéinst der Covid-19 Pandemie gëtt de Gilwell 2020 op d’nächst Joer verluecht, an d’Woch vum ...

Oct

09
2020
Oct
18:00 Formatioun 1. Zyklus : Tronc Commun 1

24
2020
Oct
Formatioun 1. Zyklus : STIP RaRo

Nov

20
2020
Nov
18:00 Formatioun 1. Zyklus : Tronc Commun 2


2021

Apr

15
2021
Apr
Formatioun 1. Zyklus : STIP Biber

Aug

29
2021
Aug
Formatioun 2. Zyklus : STAP

Oct

22
2021
Oct
18:00 Formatioun 1. Zyklus : Tronc Commun 1

Nov

12
2021
Nov
18:00 Formatioun 1. Zyklus : Tronc Commun 2